Inka Energimedicin - Bakgrund

Mount Ausangate

Det heliga berget Ausangate
i Anderna, Peru.
Foto Anita Olsson www.spiritjourney.se

 

Schamansk healing enligt Inka, eller Inka energimedicin, är ett kraftfullt verktyg för personlig transformation och helande som har praktiserats i många tusentals år av medicinmän och kvinnor bland ursprungsbefolkningen i Anderna och i Amazonas i Peru.

Då spanjorerna erövrade Amerika på 1500-talet flydde dessa helare till gömställen i bergen där de sedan höll sig undan och levde isolerat i flera hundra år. På 1950-talet tog de sedan för första gången kontakt med civilisationen igen.

Dessa schamaner, vars högsta företrädare nu inte längre är i livet, har valt att träda fram för att kunna sprida och föra sina kunskaper vidare till människor som kan förvalta dem på rätt sätt och därigenom verka för Jordens och människornas helande. Omsorg, kärlek och respekt för Moder Jord är centralt inom denna tradition och vår planet befinner sig för närvarande i en kritisk fas, vilket sedan länge har förutspåtts i deras profetior.

Healing-metoderna kommer huvudsakligen från Q'ero-folket vars ättlingar fortfarande lever i Peru. Idag består Q'ero-nationen av ca 2000 personer bosatta vid berget Waman Lipa i Anderna på en höjd av 4.300 meter. Bland dessa finns kanske ca ett 15-tal genuina schamaner och medicinmän/kvinnor (osäker siffra).

Schamanernas kunskaper har förts till oss här i västerlandet av bl.a. Alberto Villoldo, medicinsk antropolog, forskare och fil.dr. i psykologi, som har studerat och levt med schamanerna i Peru och tränats av dem under mer än 25 års tid. Han är grundaren av Healing the Light Body School (läs mer på www.thefourwinds.com), där healingteknikerna och den shamanska visdomen enligt Q'ero-traditionen lärs ut i USA och Europa i en form som är anpassad för västerlänningar.

 

Machu Picchu, Peru
Inkafolkets stad Machu Picchu i Peru
Foto Anita Olsson www.spiritjourney.se

 

Moderna schamaner Löv

Ordet schaman kommer ursprungligen från den sibiriska kulturen men har i modern tid blivit ett begrepp inom den västerländska socialantropologin. Det kan sägas vara ett samlingsnamn för personer som utövar andligt helande inom en stam eller inom ett samhälle.

Det har sagts av schamaner och ättlingar till Inkas att "de moderna schamanerna ska komma från väst". Den två år långa utbildningen hos Healing the Light Body School, som jag själv har gått, är uppbyggd kring ett traditionellt ramverk och har som syfte att sprida deras läror till västerlandet. Man lär sig där de schamanska healingmetoderna och verktygen genom att arbeta med både sitt eget helande och med andras. Alla genomgår under utbildningens gång olika stadier av personlig utveckling vilket kan sägas vara början på processen att bli en modern västerländsk schaman.

Vidare läsning.. Löv

För den som är intresserad av att läsa mera om bakgrund, healingmetoder och om den schamanska visdomen enligt den tradition som lärs ut av Healing the Light Body School rekommenderas bl.a. böckerna ”Schamansk Healing” och "The Four Insights" av Alberto Villoldo, se Lästips

 

 

UPP